Verdensmål for bæredygtig udvikling

Rent vand og vedvarende energi er essentielle ressourcer for mennesker og miljø i hele verden.

Vores globale ressourcer er under pres som følge af mangel på vand og øget befolkningstilvækst. Ifølge World Economic Forum var den voldsomme udnyttelse af vandressourcer den mest dominerende trussel mod menneskets vedfærd og velbefindende i 2015 – og vil fortsat være det de næste ti år. I den globale befolkning har 6 ud af 10 ikke adgang til sanitet og hygiejne, og 3 ud af 10 har ikke adgang til sikkert drikkevand (UNICEF 2018).

Globalt set opsamles mindre end halvdelen af alt spildevand og mindre end 20% af spildevandet behandles inden det ledes tilbage i naturen.

Dette har betydet alvorlige miljømæssige problemer som forurening og klimaforandringer. Det udgør også en trussel mod adgangen til rent vand. Ifølge FN vil halvdelen af verdens befolkning ikke have adgang til rent drikkevand i år 2030. 

Vand og sanitet skal i fokus på den globale politiske dagsorden og det samme skal endnu mere effektive og bæredygtige løsninger til vanddistribution og spildevandsbehandling.

FN’s 17 verdensmål om bæredygtighed skal lede verden i en mere bæredygtig retning:

Med opmærksomheden rettet mod nye forretningsmuligheder og højere forventninger til både lokal og global bæredygtighed skal vi tage socialt ansvar og være med til at skabe værdi samtidig med, at vi bidrager til opfyldelse af bæredygtighedsmålene. AVK har primært fokus på verdensmål 6 og 11, som skal sikre adgang til vand og sanitet for alle og gøre byer sikre, robuste og bæredygtige, og verdensmål 7, som sikrer adgang til prisdygtig, stabil og vedvarende energi.

Case

En fremtid med mindre vandspild

Det gennemsnitlige vandspild i det danske forsyningsnet til distribution af drikkevand er blandt de laveste på verdensplan.
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.