Monitorering af forsyningsnettet med VIDI-sensorer

VIDI-sensorer installeret i forsyningsnettet gør det muligt at monitorere tryk, flow og temperatur i rørene og at måle niveauet af fx vand eller sand i brønde.

VIDI Level Sensor

Hold øje med vandstanden i brønde

Komponenter, der er installeret i en brønd, er udsat for risiko for indtrængen af vand og ødelæggelse ved oversvømmelser. Derfor bruges ressourcer på at inspicere brønde, og det er både dyrt og tidskrævende. Med en VIDI Level Sensor installeret modtages løbende information om sandniveauet eller vandstanden i brønden.

Minimér indtrængen og ødelæggelse ved oversvømmelse

VIDI Level Sensor gør det muligt at måle afstanden til nærmeste overflade i brønden, og så snart denne afstand ændrer sig, sendes en advarsel. Derudover er VIDI Level Sensor en fleksibel løsning, som kan implementeres i forskellige applikationer inden for vandsektoren.

Ultralydsprincippet betyder, at målingerne kan foretages uden direkte kontakt til overfladen.

Sensoren kan bruges til monitorering af vandstand og sandniveau i en brønd ved indgangen til en forsyningszone. Kombinationen af batteridrevet drift og IoT-kommunikation gør, at den også er velegnet til monitorering af vandstanden ved drikkevandskilder, andet overfladevand og endda ved spildevandsoverløb og opsamlingssteder.

Ved at registrere når vandstanden eller sandniveauet stiger eller falder, kan vandforsyningen reagere hurtigt og minimere indtrængning af vand eller ødelæggelse.

Se datablad for VIDI Level Sensor for flere detaljer.

VIDI Pressure

Minimér vandspild forårsaget af lækager

Trykstyring betragtes som den mest fordelagtige og omkostningseffektive metode til forebyggelse af vandspild. VIDI Pressure hjælper med at monitorere trykket i vandforsyningen. Ved at registrere trykket i forsyningsnettet kan du reducere belastningen og dermed forlænge levetiden og minimere omkostningerne til vedligeholdelse.

Reducér slitage på vandinfrastrukturen

Det er velkendt, at højt tryk har indflydelse på lækageniveauet. Rørbrud opstår dog ikke altid på grund af højt tryk. De skyldes også vedvarende trykudsving, der tvinger rørene til hele tiden at udvide sig og trække sig sammen, hvilket belaster rørsystemet.

Monitorering af tryk er et vigtigt værktøj inden for trykstyring, og trykudsving kan undgåes med en tryksensor og et softwaresystem til håndtering af data leveret af sensoren. Med VIDI Pressure installeret på fx en reguleringsventil registrerer enheden data hvert 5. minut og sender løbende disse data til VIDI Cloud, hvilket giver et bedre overblik over belastningen på rørene i systemet.

VIDI Pressure kombineret med en reguleringsventil kan danne grundlag for, at beslutninger tages på baggrund af fakta, og dermed kan man:

  • Reducere belastningen på infrastrukturen
  • Reducere vandspild
  • Minimere risikoen for vandforurening
  • Reducere energiforbruget
  • Minimiere risikoen for rørbrud

Se datablad for VIDI Pressure for flere detaljer.

VIDI Flow

Bekæmp lækage

Data fra VIDI Flow angiver, hvor meget vand der løber ind i en forsyningszone. Baseret på det antal impulser, der registreres af en flowmåler, sender VIDI Flow data til VIDI Cloud, som konverterer disse data til en indikation af vandmængden.

VIDI Flow giver information om den mængde vand, der løber igennem til forbrugerne, hvilket giver mulighed for at reagere, når der opstår uregelmæssigheder i flowet. Uregelmæssigt flow kan blandt andet forårsage rørbrud eller lækager. Hvis der er en lækage, vil vandindløbet stige kontinuerligt, og dermed vil vandspildet også stige. En sammenligning af vandmængden, der løber ind i forsyningszonen, og vandforbruget giver mulighed for at reagere med det samme. Det vil reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og minimere vandspild.

Se datablad for VIDI Flow for flere detaljer.

VIDI Temperature

Rent og sikkert vand

VIDI Temperature registrerer vandtemperaturen i distributionsnettet. De indsamlede data gør det muligt at holde øje med vandets tilstand løbende.

Vandforsyninger kan opleve udfordringer med stillestående vand, som kan føre til dårlig vandkvalitet og i værste fald forurenet drikkevand. Stillestående vand forekommer, når flowet påvirkes eller helt stopper.

VIDI Temperature kan give et tydeligt billede af vandets tilstand ved at måle vandtemperaturen. Den sender data til VIDI Cloud, hvorefter forsyningen kan beslutte, om der er behov for handling. På den måde kan det kontrolleres, at kvaliteten af vandet er i orden, og at det er sikkert for forbrugerne at drikke det.

Se datablad for VIDI Temperature for flere detaljer.

Animation

Digitalisering af forsyningsnettet

AVK Smart Water har udviklet et koncept, hvor IoT-enheder installeret på AVK’s standardventiler og brandhaner monitorerer forsyningsnettet og indsamler data. Her kan du se, hvordan løsningen kan bidrage til reduceret vandspild, bedre risikostyring og øget effektivitet.
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.