AVK Danmark A/S
High precision products

Kvalitet

Kvalitet i alle processer

AVKs produkter skal leve op til markedets krav om høj og ensartet kvalitet, konkurrencedygtige priser, driftsikkerhed uden funktionssvigt og meget lang levetid. Det stiller store krav til vores kvalitetsstyring, som er ISO 9001 certificeret.

Inden nye AVK produkter frigives til salg, gennemgår de omfattende tests og kvalitetsvurderinger i form af computersimulering, prototypetests, accelererede levetidstests, destruktive tests og praktiske field tests.

Én af de vigtigste bestanddele i AVK produkterne er gummikomponenterne såsom gummivulkaniserede skydere til skydeventiler og øvrige komponenter i form af tætningsdele og pakninger. AVKs gummikomponenter produceres hos AVK Gummi i Låsby, som lever op til de ekstreme krav til vulkaniseringskvalitet, formstabilitet, kemikalieresistens samt sikring mod grobund for bakterier.

For at sikre en effektiv korrosionsbeskyttelse er vores coatingproces godkendt og overvåget af GSK (Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz). Processen er gennemautomatiseret med en nøje styring af tid, temperaturer og lagtykkelser, hvilket sikrer en ensartet og effektiv korrosionsbeskyttelse af de mange tusinde emner, vi forarbejder hver eneste dag.

AVKs produkter indgår i infrastrukturer, der spiller en vigtig rolle for det lokale miljø, blandt andet i form af forsyning af rent drikkevand og bortledning af spildevand. En naturlig konsekvens er, at vi også i vores interne processer har fokus på miljøet, og AVK er derfor certificeret iht. ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001.