AVK Danmark A/S

Supa Lock™ - det gevindløse stikledningssystem

Komplet korrosionsbeskyttelse

Det kan være tidskrævende at montere ventiler og fittings med gevindtilslutning, og ofte efterlader det dele af gevindet eksponeret for mediet og omgivelserne. Dette kan over tid forårsage korrosion af det ucoatede gevind og kan endda resultere i lækage.

Det patenterede Supa Lock™ system sikrer en 100% korrosionsbeskyttet samling kombineret med hurtig og let montering og maksimum fleksibilitet. Takket være det simple og geniale design, tilbyder Supa Lock™ lang holdbarhed med optimal beskyttelse mod korrosion og lækager samt beskyttelse mod utilsigtet afmontering, når rørledningen er under tryk.

Det brede Supa Lock™ program består af ventiler, anboringsbøjler og fittings i duktiljern med en meget stærk epoxycoating i henhold til GSK-kravene, samt  kugleventiler og fittings i afzinkningsfri messing i henhold til det nye EU direktiv for materialer, der benyttes til drikkevandsinstallationer.

Let to-trins samling
Når O-ringene er smurt, skubbes Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og sikkerhedsklemmen klikkes på – færdig!

Selvlåsende sikkerhedsklemme
Supa Lock™ er designet som en trækfast samling og kan modstå tryk på op mod PN 16 x 1.5. Sikkerhedsklemmen er designet med en forhøjning, som gør den selvlåsende, når der er tryk på rørledningen. Utilsigtet afmontering er derfor ikke mulig. Sikkerhedsklemmen har to håndtag, der gør den let at montere og afmontere.

Kraftige O-ringe giver ekstra sikkerhed
Alle Supa Lock™ samlinger er designet med kraftige O-ringe, der sikrer mod lækage. O-ringene giver ekstra sikkerhed, når man tager i betragtning, at en mindre permanent deformation af O-ringene må forventes over produktets levetid. Ligeså giver de kraftige O-ringe maksimal sikkerhed, når samlingen udsættes for bøjning som følge af jordsætninger.

Animation

   

Ingen rotation af ventiler og adaptere
For at muliggøre effektiv anboring er fri rotation begrænset på ventiler samt på gevindadaptere, der anvendes til boremaskiner. Små støbte indhak, der er placeret på den ydre kant af muffeenden og på den indre kant af spidsenden, griber ind i hinanden, så samlingen låses og rotation forhindres.

  DOWNLOADS (engelske)
  Designtest
  Levetidstest
  Overensstemmelseserklæring
  GSK coating certifikat

360° rotation giver maksimal fleksibilitet
Designet muliggør 360° rotation af fittings, hvilket er en unik funktion, som kun er mulig med Supa Lock™ systemet. Den frie rotation giver installatøren mulighed for at lede stikledningsudtaget i alle retninger fra hovedledningen, så kollision med andre rør eller forhindringer undgås.

Korrosionsfri tilslutning
Ved flangesamlinger i DN 80-400 kan brug af wafer mellemringen med Supa Lock™ muffetilslutning sikre korrosionsbeskyttet tilslutninger til røret. Det kan erstatte en anboring og på den måde undgås svækkelse af røret.

Quick links

   
Datablade og 3D-tegninger
  Montagevejledninger
 Stikledningsventiler med Supa Lock™
 -muffe
   Lige push-in fitting
   Standard
 Stikledningsventiler med PRK-kobling    90° push-in fitting
   Push-in fittings
 Vinkel-stikledningsventil me Supa Lock™
 -muffe

   Fitting med PE-rør
   Anboringsbøjler til PVC-/PE-rør
 Vinkel-stikledningsventil med trækfast  indstiksmuffe
   Fitting med PRK-kobling
   Anboringsbøjler til jern-/stålrør
 Anboringsbøjler til PE-/PVC-rør
   Gevindadaptere, duktiljern
   Anboringsbøjler med spadeafspærring til  jern-/stålrør
 Anboringsbøjler til jern-/stålrør
   Gevindadaptere, messing
   Anboringshoved med spadeafspærring til  jern-/stål-/PVC-/PE-rør
 Anboringsbøjler med spadeafspærring til  jern-/stålrør
   Blændprop
   Transitionskobling
 Anboringshoved med spadeafspærring til  jern-/stål-/PVC-/PE-rør
   Boresæt
   
 Anboringshoved med spadeafspærring til  jern-/stålrør
   Transitionskobling