AVK Danmark A/S

Vigtige krav for ventiler til drikkevand

04-04-2017

I Danmark har der de seneste år været flere forskellige godkendelser i spil for produkter, der installeres i vores drikkevandsnet. Det kan derfor være svært at holde styr på, hvilke krav der skal arbejdes ud fra.

Hos AVK har vi taget et aktivt valg om både at sikre os en anerkendt typegodkendelse på vores produkter samt at følge de nye forskrifter for anvendelse af messingmaterialer med lavt blyindhold. Dermed påtager vi os ansvar for at bevare den gode vandkvalitet i Danmark. 

 
Fra VA-godkendelse til dråbemærket (GDV-ordningen)
I Danmark skulle man som ventilproducent tidligere hjemtage en VA-godkendelse på produkter for anvendelse inden for skel. For få år siden gik VA-godkendelsen fra at være obligatorisk til at være en frivillig ordning, og i stedet blev dråbemærket (GDV-ordningen) introduceret. Dråbemærket var kort fortalt meget lig VA-godkendelsen med undtagelse af fysisk-mekaniske egenskaber, men med øget fokus på sundhedsmæssige aspekter som fx blyafgivelse.

Kravene til blyafgivelse blev skærpet for at kunne leve op til de strengere EU-krav til blyindhold i drikkevand på 10 µg/l, som trådte i kraft i 2013. I Danmark valgte man at videreføre NKB4-testen, som også blev brugt i forbindelse med VA-godkendelsen, men nu med væsentligt lavere tilladt blyafgivelse. 

Som ventilproducent har det vist sig umuligt at opnå dråbeordningen for store stikledningsventiler på grund af kravenes udformning, selvom man bruger 4MS-godkendte messinglegeringer. Det skyldes, at man ikke tager tilstrækkeligt hensyn til produktets indvendige volumen, og at man ikke måler blyafgivelsen i forhold til mængden af vand, som kan løbe igennem.

I 2016 blev dråbemærket (GDV-ordningen) dog ændret fra en obligatorisk til en frivillig ordning i erkendelse af, at kravene var urealistisk høje i mange tilfælde. 

 
Typegodkendelse som alternativ til dråbemærket (GDV-ordningen)
Tre forskellige godkendelser er nu anerkendte alternativer til den frivillige danske GDV-ordning og afløser dermed også den tidligere VA-godkendelse: en gældende tysk certificeringsordning, den hollandske ATA og den svenske typegodkendelse. Hos AVK har vi valgt den svenske typegodkendelse certificeret af Kiwa i Sverige. Mens GDV-ordningen er en produktgodkendelse, går den svenske typegodkendelse mere på de vandberørte komponenter, og den anerkender materialegodkendelser fra andre førende godkendelsesinstitutter såsom DVGW, Kiwa, NF og WRAS. Da AVK kunne fremvise en lang række gældende godkendelser og testrapporter, opnåede vi ultimo 2016 den svenske typegodkendelse for vores stikledningsventiler. Men vi skal kontinuerligt opretholde de godkendelser, vi allerede har, for at kunne beholde vores svenske typegodkendelse.

  "Som en mindre vandforsyning har vi ikke ressourcerne til at holde styr på alle opdateringer i standarder og regulativer for de forskellige produkter. Derfor er det vigtigt for os at kunne regne med, at vores leverandører lever op til de krav, som er gældende i Danmark men også inden for EU. Det giver mig vished om, at vi leverer rent drikkevand fra vores vandforsyning – uanset hvilken type AVK ventil vi anvender."

Lars Nørgård, Ikast Vandforsyning
 
       
Godkendelser vil fremover afhænge af materialepositivliste 
Sidst i 90’erne forsøgte man i EU at forene drikkevandsdirektivet og byggevaredirektivet til ét ”European Acceptance Scheme”. På denne måde ønskede man at skabe fælles krav til standarder for drikkevand fra vandværkets brønd til forbrugerens vandhane. Det blev aldrig til noget, men ud af det kom 4MS-samarbejdet mellem Tyskland, Holland, Frankrig og England, som på eget initiativ har valgt at videreføre krav og standarder fra de tidligere direktiver til lokale lovkrav. I lovkravet indgår blandt andet en positivliste over materialer, heriblandt messing med lavt blyindhold.

Det har taget lang tid at finde frem til de rette materialer for branchen, og derfor er de endelige lovkrav blevet udskudt frem til i år. Og et nyt materialelovkrav træder altså i kraft i de fire lande pr. den 10. april 2017. Fra den dag må der kun sælges produkter, som overholder 4MS-forskrifterne til vandforsyninger i de pågældende lande.  
  "Det er meget vigtigt for os at have styr på de sundhedsmæssige aspekter ved valg af produkter, der kommer i kontakt med vores drikkevand. Når vi bruger messingventiler, er det derfor vigtigt, at vi har fokus på bl.a. blyafgivelsen. Derfor har vi en klar forventning om, at vores leverandører som minimum lever op til de gældende krav, så vi kan sikre en høj drikkevandskvalitet."

Torben H. Petersen, Nordvand
 

De fire landes godkendelsesinstitutter – DVGW, Kiwa, NF og WRAS – vil efter alt at dømme heller ikke længere udstede nye godkendelser på produkter, medmindre de opfylder de nye krav.

AVK overholder de strenge krav
AVK læner sig op af godkendelserne i de fire lande i 4MS-samarbejdet, og det er derfor vigtigt for os at overholde deres krav. Alle vores produkter overholder de nye strenge krav, uanset hvor i verden de sendes hen. Det kommer alle vores kunder til gode, selvom de pågældende lande måske endnu ikke selv fokuserer på fx messingmaterialers afsmitningsgrad. De vandforsyninger, som ikke selv har kapaciteten til at sætte sig ind i alle regler og standarder, kan derfor trygt vælge AVK-ventiler.

 
Læs mere her
Markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand ved Trafikstyrelsen
Anerkendelse og harmonisering - 4MS-initiativ ved Umwelt Bundesamt (tysk)