AVK Danmark A/S

AVK-ventiler til storstilet sygehusbyggeri

28-11-2018

Det nye Odense Universitetshospital, Nyt OUH, bliver et af Danmarks største sygehus- byggerier med ca. 250.000 m2 under tag på den 780.000 m2 store grund. Der er tale om en totalentreprise på 6,5 mia. kr. plus 650 mio. kr. bevilget til psykiatrien, som også flytter ind.

Nyt OUH bliver et fremtidens hospital, og det bliver en del af Campus Odense – en ny bydel med fokus på innovation og udvikling, som udover det nye universitetshospital også vil huse Syddansk Universitet, Forskerparken og den nye Cortex Park, som skal understøtte vidensdeling og netværk mellem erhvervsliv, universitet og hospital. Der er fokus på nytænkning hele vejen rundt, og sammen med en ny trafikal struktur er den kommende Odense Letbane også planlagt til at køre gennem Nyt OUH.

Næsten 300 AVK-ventiler til vandforsyning, køling og spildevand

Entreprenør M. J. Eriksson har indgået kontrakt på de første delprojekter omhandlen- de bygge- og anlægsarbejder for byggemodning af en del af grunden, forberedelser for Odense Letbane gennem Nyt OUH, vej og pladsbelysning samt rørleverancer.


 
   AVK og Nyt OUH
Produkt DN Antal Applikation
Skydeventiler med PE-ender
serie 36, inklusiv garniturer og gadedæksler

65-250 117 Vand og spildevand


300-400 76 Vand og køling
Brandhaner serie 84
12 Brandbekæmpelse
Flangeventiler serie 06 80 56 Spildevand
Kuglekontraventiler serie 53 80 28 Spildevand
   AVK-produkter leveret til Nyt OUH-byggeriet
    

I et samarbejde med Brødrene Dahl og Uponor står M. J. Eriksson blandt andet som hovedentreprenør på rørentreprisen, som omfatter hovedledninger og stikledninger til brugsvand (2,85 km), spildevand (2,25 km, trykledninger) og køling (3,67 km) samt ventiler m.v. dertil.

Alle ventiler og brandhaner til entreprisen er leveret af AVK. Der er primært leveret skydeventiler med PE-ender for direkte svejsning på PE-rørsystemet, og næsten


halvdelen af dem er DN300-400 til vand og køling. Derudover har vi leveret flangeventiler og kuglekontraventiler til spildevandssystemet, og 12 brandhaner til fordeling på området.

Næste stop Odense Universitetshospital

De startede på byggepladsen i begyndelsen af 2016, og nu nærmer M. J. Eriksson sig en afslutning af de første entrepriser. Det forventes, at selve byggeriet påbegyndes midt i 2019, og efter planen skal det stå færdigt i 2022. Det første, der skal bygges er vidensaksen og behandlings- og sengeafsnit. Vidensaksen er Nyt OUHs største og centrale bygning, der fysisk kobler hospitalet sammen med Syddansk Universitet. Det er den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera, der skal stå for projekteringen.

Animeret oversigt over Nyt OUH


AVK og Aarhus Universitetshospital

Tilbage i 2009 blev det første spadestik taget til Det Nye Universitetshospital i Aarhus, og byggeriet på omkring 470.000 m2 forventes at stå færdigt i 2019. Ligesom det er tilfældet i Odense, stod entreprenør M. J. Eriksson for byggemodningen af den 1,25 mio. m2 store grund i Aarhus, og over en periode på 2½ år blev der lagt AVK-ventiler for omkring fire millioner kroner i jorden.