AVK Danmark A/S
AVK seminar om energineutralitet i vandforsyningen - præsentation af Mads Warming, Danfoss VLT Drives

Mindre vandspild og optimerede processer kan gøre vandforsyningen energineutral

09-10-2017

AVK bød indenfor til et seminar om energioptimering, og det var en fornøjelse at se så mange repræsentanter fra den danske vandforsyningsbranche. Det blev til en dag med spændende oplæg og diskussioner omkring såvel den teoretiske side af trykstød i rør som håndtering og forebyggelse af trykstød i praksis. Vi fik også sat temaet i perspektiv med mange tankevækkende pointer omkring vandforsyningens betydning for den globale politiske dagsorden – i forhold til vandmangel, befolkningstilvækst, energiforbrug og meget andet.

Professor i Environmental Hydraulics Torben Larsen fra Aalborg Universitet startede dagens række af oplæg med en præsentation om håndtering af trykstød i rør. Med en interessant gennemgang af hvorfor trykstød opstår, og hvad der sker, når de opstår, var der lagt op til god diskussion omkring både teorien bag og mulighederne for at håndtere trykstød i ledningsnettet.

Derefter kunne to af vores produktchefer komme med løsningsforslag til, hvordan man i praksis kan håndtere henholdsvis luft i rør og trykstød med anvendelsen af udluftningsventiler og kontrolventiler tilpasset forskellige applikationer. Bo Ellerup fortalte om de problemer, som luftlommer i ledningsnettet kan forårsage, og præsenterede forskellige typer af udluftningsventiler og deres principper. Martin Børsting guidede os igennem, hvordan trykstød kan forebygges og håndteres ved hjælp af kontrolventiler, og hvordan trykreducerende kontrolventiler kan sænke og ensarte trykket for at opnå mindre vandspild og reducere risikoen for rørbrud.

 

Eftermiddagen blev rundet af med et oplæg af Mads Warming fra Danfoss VLT Drives, hvor vi fik præsenteret mange vigtige perspektiver og alarmerende facts under hovedoverskriften ”energineutralitet i vand- og spildevandsforsyningen”. Globalt set bruger vandforsyning og spildevandsrensning typisk mellem 30 og 50 procent af det samlede kommunale forbrug af elektricitet. Samtidig bruges grundvandet mange steder i verden langt hurtigere end nyt vand genereres, og med disse facts understregede Mads gennem sin præsentation vigtigheden af både at mindske vandspildet og at optimere processerne for hele vandforsyningen – noget af det, vi i Danmark er rigtig gode til.

Tak til alle deltagere og oplægsholdere – vi glæder os til næste gang, vi kan invitere jer til oplæg og diskussioner omkring nogle af de emner, der optager os allesammen.